Organigrama

ZG kudeatzeko, kide anitzeko bi organo sortu dira:
Bazkideen Batzar Orokorra, organo goren gisa.
Zuzendaritza Batzordea, zuzendaritza organo iraunkor gisa.
Zuzendaritza Batzordea lehendakariak, lehendakariordeak, idazkariak, diruzainak eta zenbait kidek osatzen dute. Karguak aldian-aldian berritzen dira.

Lan-ildoak eta jarduerak hedatzeko, Lan Batzordeak sortu dira.

Bazkideen batzar orokorra

Zuzendaritza batzordea